QSNICH Digital Repository

เรียกดู ตามประเภท

คลังข้อมูล คลังข้อมูลดิจิทัล/Manakin

เรียกดู ตามประเภท

เรียงลำดับตาม: ลำดับ: ผลการค้นหา:

 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; วิมลิน (มติชน, 2554-05-01)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ วิธีสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและสร้างความเชื่อมั่นให้กับเด็ก
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; ขิ่ม สกุลนุ่ม (โพสต์ทูเดย์, 2555-05-20)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ วิธีการกระตุ้นการมองเห็นของทารก
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; สุทธิพงษ์ ปังคานนท์ (โพสต์ทูเดย์, 2555-12-02)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ลักษณะของกลุ่มอาการเทอร์เนอร์ และวิธีบรรเทาอาการ
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; นลิน ขำหลี (โพสต์ทูเดย์, 2555-03-11)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ลักษณะของเด็กสมองพิการและวิธีการรักษา
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; ชูเกียรติ เกียรติขจรกุล (โพสต์ทูเดย์, 2553-10-03)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ อาการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะในเด็ก และวิธีป้องกัน
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; ทัศลาภา แดงสุวรรณ (โพสต์ทูเดย์, 2554-12-04)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อควรระวัง การเตรียมการ และการดูแลบ้านหลังน้ำลด
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; นิตยา โชครัศมีหิรัญ (โพสต์ทูเดย์, 2555-05-13)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ วิธีบริหารกล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจ และกิจกรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพการหายใจ
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; เดือนเพ็ญ ห่อรัตนาเรือง (โพสต์ทูเดย์, 2555-02-26)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ความปวดในเด็ก ประเภทความปวด การตอบสนองต่อการปวดของเด็กวัยต่างๆ และวิธีบรรเทาอาการปวด
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; ประไพ ชุณหคล้าย (โพสต์ทูเดย์, 2553-11-21)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ การรักษารากฟันน้ำนม
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; วิมลิน (มติชน, 2554-09-03)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อเสียของการลงโทษ และคำแนะนำเพื่อจูงใจเด็กในห้องเรียน
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; เบญจพร ศรีนิธิวัฒน์ (โพสต์ทูเดย์, 2555-05-27)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ วิธีการเลือกของเล่นสำหรับเด็ก
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; ศิริรัตน์ อุฬารตินนท์ (โพสต์ทูเดย์, 2554-03-20)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ วิธีการเลือกเดย์แคร์และวิธีเตรียมความพร้อมเด็กก่อนพาไปเดย์แคร์
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; วิมลิน (มติชน, 2554-04-17)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ลักษณะของเด็กก้าวร้าว, แนวทางขัดเกลาพฤติกรรม, วิธีการลงโทษ และวิธีฝึกให้เด็กควบคุมตนเอง
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; ปราณี เมืองน้อย (โพสต์ทูเดย์, 2555-04-15)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ลักษณะการติดเกมที่เหมือนกับการติดยาเสพติด
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; อดิศร์สุดา เฟื่องฟู (โลกวันนี้วันสุข, 2555-03-17)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ประโยชน์ของการเล่านิทาน และข้อแนะนำในการเริ่มเล่านิทานให้กับทารก
 • วิมลิน (มติชน, 2554-10-09)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ สาเหตุที่เด็กไม่มีเพื่อนและวิธีแก้ไข
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; วรางค์รัตน์ สุรเนาวรัตน์ (โพสต์ทูเดย์, 2555-04-29)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ในเด็ก อาการ และแนวทางรักษา
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; ประอร สุประดิษฐ ณ อยุธยา (โพสต์ทูเดย์, 2553-11-07)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ลักษณะของไข้เลือดออก อาการ และวิธีรักษา
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; ปราณี เมืองน้อย (โพสต์ทูเดย์, 2553-12-12)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ เด็กถูกเพื่อนล้อเลียน ทำให้โกรธและอยากตาย และแนะนำวิธีการช่วยเหลือให้กับพ่อแม่
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี; วิมลิน (มติชน, 2554-08-27)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ความหมายของความภูมิใจในตัวเอง การพัฒนาความภูมิใจในตนเองของเด็กวัยต่างๆ และวิธีส่งเสริม