QSNICH Digital Repository

เรียกดู ตามชื่อผู้แต่ง "กฤษฎา ศรีสำราญ"

คลังข้อมูล คลังข้อมูลดิจิทัล/Manakin

เรียกดู ตามชื่อผู้แต่ง "กฤษฎา ศรีสำราญ"

เรียงลำดับตาม: ลำดับ: ผลการค้นหา:

  • กฤษฎา ศรีสำราญ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2528)
    รายงานนี้ ศึกษาทารกเจริญเติบโตช้าในครรภ์ ที่โรง พยาบาลราชวิถีระหว่าง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2527 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2528 ระยะเวลา 1 ปี มีอุบัติ การณ์ของทารกน้ำหนักตัวน้อยเป็นร้อยละ 9.15 ของ ทารกคลอดมีชีวิตทั้งหมด ...