QSNICH Digital Repository

เรียกดู ตามชื่อผู้แต่ง "ทยาวิชญ์ สันตสว่าง"

คลังข้อมูล คลังข้อมูลดิจิทัล/Manakin

เรียกดู ตามชื่อผู้แต่ง "ทยาวิชญ์ สันตสว่าง"

เรียงลำดับตาม: ลำดับ: ผลการค้นหา:

  • ทยาวิชญ์ สันตสว่าง (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2532)
    ได้ทำการศึกษาผู้ป่วยเด็กอายุน้อยกว่า 2 ปีที่มีอุจจาระร่วงนานเกินกว่า 7 วันที่รับไว้ในแผนกโรคอุจจาระร่วงของโรงพยาบาลเด็กตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2531 ถึง 31 สิงหาคม 2532 เป็นเวลา 1 ปี มีผู้ป่วยเข้ารับการศึกษา 65 ราย ...