QSNICH Digital Repository

เรียกดู ตามชื่อผู้แต่ง "ทรงวุฒิ สุวรรณประเสริฐ"

คลังข้อมูล คลังข้อมูลดิจิทัล/Manakin

เรียกดู ตามชื่อผู้แต่ง "ทรงวุฒิ สุวรรณประเสริฐ"

เรียงลำดับตาม: ลำดับ: ผลการค้นหา:

  • ทรงวุฒิ สุวรรณประเสริฐ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. สถาบันผู้ฝึกอบรม, 2542)
    โรคอุจจาระร่วงยังคงเป็นปัญหาทางสาธารณสุขไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน โดยเฉพาะในเด็กที่อายุต่ำกว่า5ปี แม้ระยะเวลาที่ผ่านมาจะมีการรณรงค์ใช้สารละลายเกลือแร่ปรับปรุงดูแลด้านโภชนาการให้ถูกสุจอนามัยมากขึ้น ทำให้อัตราตายจากโรคอุจจา ...