QSNICH Digital Repository

เรียกดู ตามประเภท

คลังข้อมูล คลังข้อมูลดิจิทัล/Manakin

เรียกดู ตามประเภท

เรียงลำดับตาม: ลำดับ: ผลการค้นหา:

 • ศ.คลินิก พญ ศิราภรณ์ สวัสดิวร (2560-02-17)
  ตอนตัดสินใจ เขียน Good Morning ก็ด้วยตั้งใจ อยากจะบอกให้พวกเรา รู้ว่า วันๆ ผอก ทาอะไร กันบ้าง เพื่อพวกเราทั้ง องค์กร จะได้รู้ไปด้วยกัน ใหม่ๆ GM ออกเป๊ะๆ วันจันทร์ ต่อไป ก็เขยิบ แต่มีน่าจะครบ ทุกสัปดาห์ ตั้งใจไว้นานแล้ว ...
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (2557-04-28)
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (2557-04-22)
 • ปราณี เมืองน้อย (2556-09-29)
  บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ รากฐานสำคัญในการพัฒนาความฉลาดของเด็กตั้งแต่วัยแรกเกิดถึง 5 ปี ได้แก่ ไอคิว ด้านเชาว์ปัญญา, อีคิว ด้านอารมณ์ และ เอ็มคิว ด้านคุณธรรม
 • ทพญ.ปาริชาติ คำจิ่ม (2557-04-22)
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (2560-02-20)
  “สรุปและส่งต่อ” เป็นบันทึกที่เกิดขึ้นจากดาริของผู้อานวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิง ศิราภรณ์ สวัสดิวร (2552-2559) เล็งเห็นถึงคุณค่าของผลงานของ บุคลากรที่มีอยู่จานวนมากและส่งผลโดยตรงต่อ ...
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (2560-05-25)
  2513 ผมเป็น Resident เด็ก รพ.ศิริราช ไปออกหน่วย ร.พ.ช. ที่ จังหวัดอุดร ได้รู้จักกับพี่สุภา พี่สุภา เป็นหมอเด็กที่ รพ.อุดร ในขณะนั้น รพ.อุดรยังไม่ใหญ่โต แต่คนใช้แน่นมากผมไปช่วยทำงานอยู่ 2 อาทิตย์ หลังจากนั้นพี่สุภาย้ายมารพ.เด็ก ...
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (2560-05-25)
  นอกจากความสำเร็จทางวิชาการด้านศัลยกรรมเด็กแล้ว อาจารย์ยังประสบความสำเร็จด้าน การบริหารเป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือ อาจารย์ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายแพทย์ใหญ่ ในปี พ.ศ. 2535 และ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเด็ก ตั้งแต่ปี พ.ศ. ...