QSNICH Digital Repository

เรียกดู ตามประเภท

คลังข้อมูล คลังข้อมูลดิจิทัล/Manakin

เรียกดู ตามประเภท

เรียงลำดับตาม: ลำดับ: ผลการค้นหา:

  • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กุมารเวชศาสตร์, 2554-11-25)
    แนวคิดหาสาเหตุของ hyponatremia สามารถคิดโดยแบ่งตามปริมาณ total body volume เป็น Euvolemia, hypovolemia หรือ hypervolemia ในรายนี้เป็น euvolemia สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดในปัจจุบันของ euvolemic hyponatremia ในปัจจุบันน่าจะเป็น ...