QSNICH Digital Repository

เรียกดู ตามประเภท

คลังข้อมูล คลังข้อมูลดิจิทัล/Manakin

เรียกดู ตามประเภท

เรียงลำดับตาม: ลำดับ: ผลการค้นหา:

 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2556-03-25)
  บทบรรยายนี้นำเสนอเกี่ยวกับ ข้อมูลอาการเท้าบวม ข้ออักเสบ และการวินิจฉัยโรคของผู้ป่วยรายหนึ่่ง มีอายุ 1 ปี ซึ่งจำเป็นต้องระวัง serious infectious diseases เพราะ ถ้ารักษาช้าอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2556-03-11)
  บทบรรยายนี้เกี่ยวกับ ข้อมูลการวินิจฉัย การักษา ผู้ป่วยรายหนึ่ง อายุ 2 ปี มีอาการผิดปกติทางกระดูกสันหลัง
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2556-03-10)
  บทบรรยายนี้นำเสนอเกี่ยวกับ การวินิจฉัยโรคของผู้ป่วย อายุ 6 เดือน การรักษาที่สำคัญ คือ การประคับประคองการไหลเวียนโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการโดยรวมของร่างกาย แล้วรอให้กล้ามเนื้อหัวใจคืนสภาพ ใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ ...
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2557-08-15)
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2557-08-15)
 • รศ. พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร (2558-11-12)
  รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award - TQA) เป็นรางวัลระดับโลก (World Class)มีพื้นฐานการตัดสิน เช่นเดียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกาMalcolm Baldrige National Quality Award
 • ปาริชาติ คำจิ่ม (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2557-07-09)
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2553-10-17)
  บทความนี้เกี่ยวข้องกับ การวินิจฉัย การรักษาโรคไข้หวัดในเด็ก อายุ 4 ปี
 • ศิราภรณ์ สวัสดิวร (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2557-07-29)
 • รศ.พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร (2558-02-17)
  รางวัลคุณภาพแห่งชาติ Thailand Quality Award - TQA เป็นรางวัลระดับโลก (World Class) มีพื้นฐานการตัดสิน เช่นเดียวกับ รางวัลคุณภาพแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกาMalcolm Baldrige National Quality Award