QSNICH Digital Repository

เรียกดู ตามกลุ่มเป้าหมาย

คลังข้อมูล คลังข้อมูลดิจิทัล/Manakin

เรียกดู ตามกลุ่มเป้าหมาย

เรียงลำดับตาม: ลำดับ: ผลการค้นหา:

 • นายแพทย์ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2559-07-25)
  การวินิจฉัยอาการเมื่อเด็กถูกไฟดูด
 • นายแพทย์ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2559-07-25)
  การวินิจฉัยโรคไข้หวัดของเด็กอายุ 22 เดือน
 • นายแพทย์ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2559-07-26)
  การวินิจฉัยโรคไข้สูงของเด็กชายอายุ 3 เดือน
 • พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร (2557-12-17)
  How could I /we ensure that breastfeeding is recognized as the normal and preferred method of feeding infants and young children by all oral health practitioners.
 • นายแพทย์ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2559-08-09)
  การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • นายแพทย์ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2559-08-18)
  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ
 • พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร (2557-12-17)
  Country Action Plan “Management and Care on Birth Defects and Disabilities in Thailand”
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (2561-06-15)
  แนวทางการปฏิบัติการดูแลข้อสะโพกเคลื่อนในเด็กสมองพิกา
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (2561-06-15)
 • นายแพทย์ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2559-08-04)
  Pediatric Cardiovascular Emergency
 • รศ. คลินิก นพ.สรศักดิ์ โล่ห์จินดารัตน์ (2558-12-04)
  เอกสารประกอบการนำเสนอ เพื่อต้อนรับคณะดูงานจาก ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า
 • ศ.คลินิก พญ ศิราภรณ์ สวัสดิวร (2560-02-17)
  ตอนตัดสินใจ เขียน Good Morning ก็ด้วยตั้งใจ อยากจะบอกให้พวกเรา รู้ว่า วันๆ ผอก ทาอะไร กันบ้าง เพื่อพวกเราทั้ง องค์กร จะได้รู้ไปด้วยกัน ใหม่ๆ GM ออกเป๊ะๆ วันจันทร์ ต่อไป ก็เขยิบ แต่มีน่าจะครบ ทุกสัปดาห์ ตั้งใจไว้นานแล้ว ...
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (2558-11-30)
  The "Holistic Schools in Hospital” network is a joint initiative program serving more than 47,000 cases of children who suffer from chronic diseases each year, with the aim of improving their health and providing ...
 • ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์, 2553-06-25)
  บทความนี้เกี่ยวกับ อาการ และการวินิจฉัย โรคกล้ามเนื้อหัวใจอัเสบเฉียบพลัน ของเด็กชายอายุ 11 ปี
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (2557-03-27)
  ความยืดหยุ่นในการปรับหน้าจอแสดงผลให้เป็นไปในรูปแบบที่สถาบันฯกำหนด แสดงผลเป็นภาษาไทย วันเดือนปีแบบพุทธศักราช, การสร้างและควบคุม message windows และ การควบคุมการส่งสัญญานเสียงเพื่อการแจ้งเตือน
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (, 2557-04-03)
  การใช้งานผ่าน desktop โทรศัพท์ แท็ปเล็ต ผ่านรหัสผู้ใช้เดียวกันได้พร้อมกัน และ การทำงานในรูปแบบ Asynchronous
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (2557-04-10)
  การทำรายงานจากข้อมูลที่จัดเก็บในระบบ ความยืดหยุ่นของเพิ่มลดเงื่อนไขในการค้นหาข้อมูล
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (2557-04-24)
  การสร้างโปรแกรมย่อยด้วย OpenERP ที่รองรับกระบวนการการทำงานเต็มรูปแบบ, ความยากง่ายในการติดตั้งเมื่อมีการปรับเปลี่ยนเวอร์ชั่น
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (2557-05-15)
  การสร้างขอบเขตฟังก์ชั่นการค้นหา, การสร้างบาร์โค้ด, การเชื่อมต่อ เครื่องอ่านบาร์โค้ด และการเชื่อมต่อกับกล้องถ่ายรูป
 • ทพญ.ปาริชาติ คำจิ่ม (2558-09-03)
  QSNICH กับ เส้นทางรางวัลคุณภาพ ทพญ.ปาริชาติ คาจิ่ม : ผช.ผอ. ด้านยุทธศาสตร์