QSNICH Digital Repository

เรียกดู ตามหัวเรื่อง "Allergic symptoms"

คลังข้อมูล คลังข้อมูลดิจิทัล/Manakin

เรียกดู ตามหัวเรื่อง "Allergic symptoms"

เรียงลำดับตาม: ลำดับ: ผลการค้นหา:

  • ปรียานุช นิธิรุ่งเรือง (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย, 2554)
    อาการภูมิแพ้เป็นปัญหาสุขภาพเรื้อรังในเด็กวัยเรียน ซึ่งเด็กวัยนี้ต้องมีพฤติกรรม ป้องกันอาการภูมิแพ้ที่เหมาะสม วัตถุประสงค์ของการวิจัยความสัมพันธ์เชิงทำนายครั้งนี้ เพื่อศึกษา ปัจจัยทำนายพฤติกรรมป้องกันอาการภูมิแพ้ในเด็กวัยเรียน ...