QSNICH Digital Repository

แผ่นพับ

คลังข้อมูล คลังข้อมูลดิจิทัล/Manakin

แผ่นพับ

 

รายการที่เพิ่มล่าสุด

 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (2556-10-03)
  แผ่นพับนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ขั้นตอนการเช็ดตัวเพื่อลดไข้เด็กและข้อควรระวัง
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชกรรม. หน่วยโรคระบบทางเดินหายใจ (2556-10-03)
  แผ่นพับนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ สาเหตุของภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจส่วนบนตอนนอนของเด็ก อาการ และการวินิจฉัย
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชกรรม. หน่วยโรคระบบทางเดินหายใจ (2556-10-03)
  แผ่นพับนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ อันตรายของการนอนกรนในเด็ก อาการ สาเหตุ วิธีการวินิจฉัย ภาวะแทรกซ้อน และการรักษา
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชกรรม. หน่วยโรคระบบทางเดินหายใจ (2556-10-03)
  แผ่นพับนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ วิธีการส่องกล้องตรวจทางเดินหายใจในเด็ก ข้อบ่งชี้ในการตรวจ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อน
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานกุมารเวชกรรม. หน่วยโรคระบบทางเดินหายใจ (2556-10-03)
  แผ่นพับนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ สาเหตุของโรคปอดบวม การติดต่อ การรักษา ข้อควรระวัง และการป้องกัน

ค้นหาใน คลังข้อมูลดิจิทัล


ค้นหาอย่างละเอียด

ค้นหาในคลังข้อมูลอื่น

เรียกดูข้อมูล

บัญชีของฉัน

บริบท

Discover