QSNICH Digital Repository

ข้อมูลสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

คลังข้อมูล คลังข้อมูลดิจิทัล/Manakin

ข้อมูลสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

 

กลุ่มข้อมูลทั้งหมดในชุมชนนี้

รายการที่เพิ่มล่าสุด

 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานเภสัชกรรม. งานเภสัชสนเทศ (2554-09-16)
  เอกสารนี้นำเสนอข้อมูลเบื้องต้น คำแนะนำและวิธีใช้ยาซานามิเวียร์ (Zanamivir Rotadisk หรือ Relenza) ขนาด 5 มิลลิกรัม ซึ่งเป็นยาที่ใช้ในการรักษาและป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ชนิด A และ B โดยได้บ่งชี้กลไกการออกฤทธิ์ ขนาดที่ใช้สำหรับป้องกัน ...
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานเภสัชกรรม. งานเภสัชสนเทศ (2555-01-06)
  เอกสารนี้นำเสนอวิธีการใช้และการเปลี่ยนแผ่นยา Fentanyl transdermal patch
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานเภสัชกรรม. งานเภสัชสนเทศ (2554-10)
  เอกสารนี้นำเสนอรายการวัคซีนที่มีให้บริการในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดทำขึ้นในเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2554 ประกอบด้วย ชื่อวัคซีน ชื่อทางการค้า ชนิดของวัคซีน ปริมาณยา จำนวนเข็ม และราคาของวัคซีน
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานเภสัชกรรม. งานเภสัชสนเทศ (2556-08-27)
  เอกสารนี้นำเสนอวิธีการให้ Sodium bicarbonate ผ่าน Y-site รวมทั้งรายการสารละลายเจือจาง และยาที่ไม่ควรใช้ร่วมกัน
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี. กลุ่มงานเภสัชกรรม. งานเภสัชสนเทศ (2554)
  เอกสารนี้นำเสนอขั้นตอนการเตรียมยา Profilnine SD การบริหารยา และการเก็บรักษา พร้อมภาพประกอบ

ค้นหาใน คลังข้อมูลดิจิทัล


ค้นหาอย่างละเอียด

ค้นหาในคลังข้อมูลอื่น

เรียกดูข้อมูล

บัญชีของฉัน

บริบท

Discover