QSNICH Digital Repository

ระดับสังกะสีในเลือดของผู้ป่วยเด็กที่มีน้ำหนักน้อยและ/หรือมีปัญหาการกินที่คลินิกโภชนาการของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

คลังข้อมูล คลังข้อมูลดิจิทัล/Manakin

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้

รายการข้อมูลนี้ปรากฎอยู่ในกลุ่มข้อมูลดังนี้

Related Items

ค้นหาใน คลังข้อมูลดิจิทัล


ค้นหาอย่างละเอียด

ค้นหาในคลังข้อมูลอื่น

เรียกดูข้อมูล

บัญชีของฉัน