QSNICH Digital Repository

บทความ

คลังข้อมูล คลังข้อมูลดิจิทัล/Manakin

บทความ

 

รายการที่เพิ่มล่าสุด

 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (2560-05-25)
  2513 ผมเป็น Resident เด็ก รพ.ศิริราช ไปออกหน่วย ร.พ.ช. ที่ จังหวัดอุดร ได้รู้จักกับพี่สุภา พี่สุภา เป็นหมอเด็กที่ รพ.อุดร ในขณะนั้น รพ.อุดรยังไม่ใหญ่โต แต่คนใช้แน่นมากผมไปช่วยทำงานอยู่ 2 อาทิตย์ หลังจากนั้นพี่สุภาย้ายมารพ.เด็ก ...
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (2560-05-25)
  นอกจากความสำเร็จทางวิชาการด้านศัลยกรรมเด็กแล้ว อาจารย์ยังประสบความสำเร็จด้าน การบริหารเป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือ อาจารย์ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายแพทย์ใหญ่ ในปี พ.ศ. 2535 และ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเด็ก ตั้งแต่ปี พ.ศ. ...
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (2560-02-20)
  “สรุปและส่งต่อ” เป็นบันทึกที่เกิดขึ้นจากดาริของผู้อานวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิง ศิราภรณ์ สวัสดิวร (2552-2559) เล็งเห็นถึงคุณค่าของผลงานของ บุคลากรที่มีอยู่จานวนมากและส่งผลโดยตรงต่อ ...
 • ศ.คลินิก พญ ศิราภรณ์ สวัสดิวร (2560-02-17)
  ตอนตัดสินใจ เขียน Good Morning ก็ด้วยตั้งใจ อยากจะบอกให้พวกเรา รู้ว่า วันๆ ผอก ทาอะไร กันบ้าง เพื่อพวกเราทั้ง องค์กร จะได้รู้ไปด้วยกัน ใหม่ๆ GM ออกเป๊ะๆ วันจันทร์ ต่อไป ก็เขยิบ แต่มีน่าจะครบ ทุกสัปดาห์ ตั้งใจไว้นานแล้ว ...

ค้นหาใน คลังข้อมูลดิจิทัล


ค้นหาอย่างละเอียด

ค้นหาในคลังข้อมูลอื่น

เรียกดูข้อมูล

บัญชีของฉัน

บริบท

Discover